Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (04-09-2019 16:41:38)

THỨ BẢY 07/9/2019:

          - 7 giờ 30’: GĐ Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tham gia lớp QLNN ngạch Chuyên viên chính. Điểm tại Chi cục dân số KHHGĐ.

          - 14 giờ 00’: Giám đốc, phòng QLN và QHKT dự buổi làm việc với các chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư Hàn Quốc. Điểm tại khách sạn The Reverie Saigon, số 22-36, Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 08/9/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 09/9/2019:

         - 7 giờ 30’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng (đ/c Dương) và phòng QLN cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại

          - 7 giờ 30’: Các đ/c: Lương Văn Tây, Bạch Liêng Châu Hồng Phúc tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại Sở NV (cả tuần).

          - 9 giờ 00’: PTP Quản lý xây dựng tham gia lớp Cao cấp LLCT. Điểm tại Học viện chính trị kv IV (cả tuần).

         - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v thực hiện quy trình tu sửa cấp thiết di tích và việc khảo sát, lập dự án bảo vệ, phát huy giá trị di tích công trình: Nâng cấp, sửa chữa và xây mới hệ thống thoát nước Khu di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự Hội nghị triển khai thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLXD và Trung tâm QHKT tham gia khảo sát, sửa chữa, chống thấm tại Trụ sở Chi cục VTLT tỉnh. Điểm tại trụ sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 10/9/2019:    

          - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn Ngân hàng Thế giới về hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Mở rông Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND thành phố Vị Thanh.

          - 7 giờ 30’: VP (đ/c Trang) và 02 Trung tâm (đ/c Hằng, Duyên) tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức. Điểm tại K/s Bông Sen (02 ngày).

          - 8 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Chu) dự lớp tập huấn Sở hữu trí tuệ về “Quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu”. Điểm tại Sở KHCN.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu công trình sửa chauwx, nâng cấp trụ sở Agribank chi nhánh Vị Thanh và công trình trường Th Nguyễn Văn Trỗi, phường III, Vị Thanh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 11/9/2019:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự họp v/v góp ý thông qua quy hoạch chi tiết đối với khu đất công dọc theo đường Nguyễn Công Trứ (từ cầu Lữ Quán đến Hồ Sen). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Trường TH Tân Phước Hưng 3, trường Mẫu giáo Hòa An, huyện Phụng Hiệp và công trình nâng cấp, mở rộng Trạm y tế thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A (cả ngày).

        - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về giải quyết khó khăn liên quan đến Khu đô thị trung tâm thị xã Ngã Bảy (Khu A1, A2). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự buổi làm việc với Công ty TNHH Xây dựng  - Thương mại và Dịch vụ Hà Thuận Hùng về phương án thiết kế đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị mới khu vực 1, phường V. Điểm tại phòng họp số 3, UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp đóng góp đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực 4, phường V. Điểm tại phòng họp số 3, UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 12/9/2019:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v giải quyết vướng mắc dự án khu dân cư thương mại chợ Hội đồng. Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Văn Kiệt. Điểm tại công trình (lịch bổ sung).

        - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Hoa) và Trung tâm QH-KT dự họp xử lý vướng mắc về đối chiếu công nợ đối với dự án: Nhà máy xử lý rác tại Hòa An; thống nhất số liệu công nợ phải thu của Trung tâm QH-KT. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Tài chính (lịch bổ sung).

        - 8 giờ 00’: Phòng QLCL tập huấn phòng chống thiên tai. Điểm tại SXD Bà Rịa – Vũng tàu (lịch bổ sung).

        - 13 giờ 30’: Giám đốc và VP (đ/c Dương) dự họp Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

       - 13 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công nghiệm hoàn thành công trình Trụ sở làm việc xúc tiến thương mại và TT khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương và nâng cấp NTLS tỉnh. Điểm tại công trình. 

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 13/9/2019:  

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự đối thoại với công dân và họp Đoàn CTLN giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A, huyện Long Mỹ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

          - 8 giờ 00': Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v xin tiếp cận nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Nguyễn Viết Xuân, phường 3 do công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đất Sài Gòn xin đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 9 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v xin tiếp cận nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới trên địa bàn huyện Vị Thủy do công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đất Sài Gòn xin đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (Phòng QLN chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

          - 14 giờ 00’: Họp Ban Chấp hành Hội Xây dựng. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 14/9/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 15/9/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 1.Lich tuan 35 tu 09.9 den 13.9.2019_83KXEGvY.doc