Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/9/2016 đến ngày 16/9/2016 (07-09-2016 00:00:00)

THỨ HAI 12/9/2016:

         - 7 giờ 30’: Họp Lãnh đạo Sở, phòng QLCL,Thanh tra Sở và phòng PTĐT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c An) tham gia đoàn Thanh tra tỉnh, thanh tra việc chấp hành các QĐPL trong công tác thu, chi, mua sắm trang thiết bị. Điểm tại Sở NN&PTNT (cả tuần).

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Bé Nụ) tiếp công dân. Điểm tại Phòng Tiếp công dân của Sở.

         - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Tùng, Giang) kiểm tra trật tự xây dựng theo kế hoạch số 76/KH-TTrXD tại thị xã Ngã Bảy (cả tuần).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 13/9/2016:

           - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự Hội nghị sơ kết một số Đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Văn phòng tham dự lớp tập huấn kỹ năng viết bài cho Ấn phẩm Xuân Đinh Dậu 2017. Điểm tại Hội trường Báo Hậu Giang.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v đề xuất việc đầu tư và xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Điểm tại phòng họp số 01, Sở GTVT.

           - 8 giờ 00’: Sinh hoạt chính trị thời sự. Mời tất cả CCVC và người lao động dự. Điểm tại HT SXD.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự buổi khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại vị trí đất.

          - 8 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp v/v điều chỉnh giá trị dự toán thiết bị công trình: Ký túc xá sinh viên ĐHCT. Điểm tại phòng họp Ban QLDA ĐTXD CTDD&CN tỉnh.

           - 10 giờ 00’: Phòng PTĐT dự buổi khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại vị trí đất.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và VP họp Hội đồng xét tuyển theo đề án “Đào tạo nhân lực các tỉnh, thành Tây Nam Bộ” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

           - 13 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác QLCL, vệ sinh an toàn lao động, công trình: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân TPVT. Điểm tại công trình.

           - 14 giờ 30’: Phòng QLN tham dự buổi khảo sát xác nhận cơ sở hạ tầng KDC Thương mại Trà Lồng. Điểm tại KDC Thương mại Trà Lồng.

           - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 14/9/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc làm việc với Văn phòng và phòng QHKT v/v rà soát: các biểu mẫu báo cáo ngành xây dựng, các thủ tục hành chính, các VBQPPL. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.           

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự kiểm tra tiến độ công trình Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi phường IV, thành phố Vị Thanh; ký túc xá sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An). Điểm tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi phường IV.

         - 07 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp Tổ thẩm định xem xét đề nghị điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường của các dự án. Điểm tại phòng họp Sở TN&MT.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v rà soát thủ tục đầu tư dự án Xưởng sản xuất giày da của Công ty TNHH MTV Giáp Quán Thăng. Điểm tại phòng họp số 01, Sở KH&ĐT.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 01, Sở Tài chính.

         - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với Văn phòng, phòng QLCL, PTĐT v/v rà soát: các biểu mẫu báo cáo ngành xây dựng, các thủ tục hành chính, các VBQPPL. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.          

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp V/v đầu tư dự án “Trồng cây ăn quả” do Công ty TNHH MTV Vận tải Hoàng Anh làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 01, SKH&ĐT.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QHKT dự họp thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp Tổ thẩm định xem xét đề nghị điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Điểm tại phòng họp Sở TN&MT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp v/v thống nhất lại nội dung đề xuất điều chỉnh dự án “Nhà máy phân hữu cơ”. Điểm tại phòng họp Sở KH&ĐT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 15/9/2016:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc, phòng QLCL (đ/c Phong) dự buổi làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT tham dự buổi làm việc với Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng PTĐT dự họp bàn thủ tục thực hiện khởi công dự án Nhà máy xử lý rác thải Hậu Giang tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 4,UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: VP dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật: Bộ luật Dân sự, Luật Phí và lệ phí và Luật Ngân sách Nhà nước. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. Điểm tại Hội trường Sở TN&MT.

          - 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự họp v/v kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Trường Tiểu học Tân Long 1. Điểm tại công trình.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) làm việc với Văn phòng, phòng QLN và Thanh tra  v/v  rà soát: các biểu mẫu báo cáo ngành xây dựng, các thủ tục hành chính, các VBQPPL. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

           - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp bàn nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh bị ảnh hưởng dự án xây dựng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại phòng họp số 1, UBND huyện CTA.

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự buổi làm việc v/v đầu tư dự án Nhà máy năng lượng Mặt Trời Jinko Solar Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 1, Sở KHĐT.

          - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc với Văn phòng, phòng QLXD, KTXD v/v rà soát: các biểu mẫu báo cáo ngành xây dựng, các thủ tục hành chính, các VBQPPL. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.          

           - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 16/9/2016:

           - 9 giờ 30’: Giám đốc và Văn phòng dự họp góp ý dự toán năm 2017. Điểm tại Phòng họp STC.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự và làm việc với Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1. Điểm tại Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1.

           - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham dự buổi làm việc về nội dung: Kiểm tra hiện trạng nhà ông Đào Văn Tuôi. Điểm tại UBND xã Vĩnh Viễn A.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự cuộc họp về việc thống nhất nội dung đề xuất đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở làm việc, nhà kho chứa vật tư nông nghiệp và trồng mía thí nghiệm tại xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 1, Sở KH&ĐT.

          - 9 giờ 00’: Phòng QLN dự cuộc họp về việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn của dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm thương mại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp Sở KH&ĐT.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc tham dự buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp về tình hình hoạt động của Ban quản lý. Điểm tại Ban QLCKCN.

THỨ BẢY 17/9/2016:

           - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 18/9/2016:

           - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 35 lich_tuan tu 12.9.2016_đen_16.9.2016_PIoT8Gbl.doc