Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (08-12-2019 09:59:15)

CHỦ NHẬT 08/12/2019:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên, Nghĩa) dự thi nâng ngạch chuyên viên chính. Điểm tại Trường CĐCĐ tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 09/12/2019:

          - 9 giờ 30’: Giám đốc dự họp thẩm định các hồ sơ đề án phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy. Điểm tại Bộ Nội vụ.

          - 9 giờ 00’: Phòng QHKT dự công bố đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới kv 4, phường V, Vị Thanh. Điểm tại UBND phường V, Vị Thanh.

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

          - 7 giờ 30’: Phòng QLXD (đ/c Tâm) dự tập huấn bồi dưỡng giảng viên nguồn theo QĐ số 1956/QĐ-TTg. Điểm tại K/s Hạ Long Pearl, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (04 ngày).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và VP dự Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (trực tuyến). Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v đề xuất hướng giải quyết liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Điểm tại Sở TNMT.

          - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT kiểm tra công nhận bổ sung tiêu chí số 1 theo chuẩn nông thôn mới xã Thuận Hòa, Long Mỹ.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 10/12/2019:   

        - 7 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp trao đổi về đơn giá thanh, quyết toán gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án:Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 1). Điểm tại Sở TC.

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT khảo sát, thống nhất phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Cái Tắc. Điểm tại UBND TT Cái Tắc.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT khảo sát thực tế công trình tài sản gắn liền đất của Cty Cp đầu tư Phúc Điền. Điểm tại xã Thạnh Hòa, Phụng Hiệp.

          - 8 giờ 00’: Thanh tra dự họp v/v phối hợp làm việc các nội dung liên quan đến trường hợp ông Lữ Thanh Bình. Điểm tại phòng TNMT thị xã Long Mỹ.

          - 8 giờ 30’: Phòng QLN tham gia khảo sát các công trình bị ảnh hưởng dự án Chỉnh trang dô thị khu vực 3, phường 5, Vị Thanh. Điểm tập trung tại Cty ĐTXD phát triển Quý Hải HG.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN tham gia kiểm tra hiện trạng đất và hạ tầng đủ điều kiện để bố trí dân vào sinh sống tại dự án KDC&TM đa chức năng Tây Đô, huyện Châu Thành A. Điểm tại dự án.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 11/12/2019:

          - 9 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự buổi tiếp và làm việc Đại sứ Phần lan. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 5 tổ chức đánh giá cơ sở đảng và kiểm điểm đảng viên. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xin giãn tiến độ thực hiện dự án Xây dựng xí nghiệp bê tông đúc sẳn tại Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

            - 15 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v rà soát tình hình thực hiện dự án trong khu quy hoạch 43ha đất tại Vàm Cái Cui trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 12/12/2019:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QHKT dự họp nghe thuyết minh các dự án đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v đề xuất ý kiến giải quyết đề nghịcủa Công ty Cổ phần Thủy sản Chất Lượng Vàng theo Công văn số 5372/VP.UBND-KT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 đánh giá đảng viên cuối năm. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Chi bộ 4 đánh giá đảng viên cuối năm. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch điều chỉnh).

           - 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi công bố các quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 3, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp trao đổi việc Công ty Cổ phần phát triển nhà Hậu Giang xin chuyển nhượng riêng lẻ các hạng mục kiot thuộc dự án Khu dịch vụ y tế tại phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở TN-MT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp trao đổi tạm ứng kinh phí thực hiện đấu giá dự án chỉnh trang đô thị Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh (Chợ Hai Bà Trưng), quy trình cách thức thực hiện việc đấu giá và cấp phát. Tiến độ thực hiện nộp 1,7 tỷ vào ngân sách của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Điểm tại Sở TC (lịch bố sung).

          - 14 giờ 00’: Thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại Cty Điện lực HG. Điểm tại Cty (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 30’: Phòng PTĐT dự buổi tiếp và làm việc với tổng cục Môi trường về trao đổi các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cung cấp thông tin số liệuthuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị đểphục vụ việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT. Điểm tại Chi cục BVMT (lịch bổ sung)

          - 17 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự khai mạc Hội chợ triễn lãm công nghiệp – thương mại tỉnh. Điểm tại Công viên Xà No.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 13/12/2019:         

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QHKT dự họp về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm và xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 2 tổ chức đánh giá cơ sở đảng và kiểm điểm đảng viên. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) họp Tổ giúp việc Tiểu ban kinh tế - xã hội ĐH đại biểu tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tình hình triển khai dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 14/12/2019:          

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Quảng trường UBND huyện Châu Thành A.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 15/12/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: 1.Lich tuan 48 tu 09.12 den 10.12.2019_uZQCfSqy.doc