Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/05/2016 đến ngày 15/05/2016 (09-05-2016 00:00:00)

THỨ HAI 09/5/2016:

- 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 7 giờ 30’: Phòng QLN kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh. (cả tuần).

- 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Bé Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở. (cả tuần)

- 7 giờ 30’: Các đ/c có tên theo danh sách tham gia lớp huấn luyện tự vệ cơ quan. Điểm huấn luyện chính trị: Thành ủy Vị Thanh (5 ngày)

- 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh. (cả ngày)

- 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xác định giá đất Khu tái định cư Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và giá đất tính tiền thuê đất đất đối với khu sản xuất tự túc xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở TN-MT.

- 8 giờ 30’: Phòng QLN tham gia khảo sát thực tế 02 phòng chức năng của Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp cũ. Điểm tập trung tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 10/5/2016:

- 8 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) và đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, phòng QH -KT họp v/v điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (phòng QH-KT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn). Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 8 giờ 00’: Phòng PTĐT-HTKT dự họp v/v triển khai nội dung làm việc của Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang với thành phố Hồ Chí Minh và nội dung chi tiết Bản Thoả thuận hợp tác. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 8 giờ 00’: Phòng QH-KT dự họp v/v bàn bạc, góp ý kiến thỏa thuận quy hoạch xây dựng tuyến ống chuyển tải cấp 1 từ nhà máy nước mặt Sông Hậu đến cầu Cái Côn của Cty CP Nước Aquaone HG. Điểm tại Ban quản lý các KCN tỉnh.

- 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng HTKT dự buổi làm việc với Đoàn Chương trình Quốc gia ADB về thực hiện các chương trình cải tạo môi trường đô thị. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 11/5/2016:   

- 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự buổi mở thầu gói thầu công trình BVĐK thị xã Vị Thanh. Điểm tại Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phòng QLN dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp thành phố Cần Thơ về đầu tư khu tái định cư phường III (giai đoạn 1) và Công ty TNHH MTV Cát Tường xin đầu tư các hạng mục còn lại. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ 00’: Phòng QH-KT dự họp bàn thống nhất vị trí giao đất cho Công ty TNHH Number One Hậu Giang. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 12/5/2016:

- 7 giờ 30’: Giám đốc làm việc với khối Kinh tế Ủy ban nhân dân tỉnh. (Văn phòng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

- 8 giờ 00”:  PGĐ (đ/c Diên) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: VP (đ/c Tính) dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật: Luật Trưng cầu ý dân, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Bộ luật Hàng Hải Việt Nam và các Nghị định khác. Điểm tại HT. UBND tỉnh.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 13/5/2016:

- 8 giờ 00’: Phòng HTKT dự họp v/v đề xuất chủ trương giao hợp tác xã XD-TM-DV Thành Tâm đầu tư khai thác và quản lý chợ Hiệp Lợi, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Sở Công thương.                

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 14/5/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 15/5/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Nơi nhận:                                                                     

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT.

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trùng Dương

 

Tập tin đính kèm: 17lich_tuan_tu_09.5.2016_den_15.5.2016 (1)_kEOWdRXD.doc