Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 4) (03-06-2020 16:41:46)

THỨ HAI 08/6/2020:

           - 7 giờ 30’: Giám đốc làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành

            - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

            - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) tham gia đoàn công tác Thành phố HCM của Văn phòng UBND tỉnh (lịch bổ sung).

            - 7 giờ 30’: Phòng QLXD tham gia đoàn thanh tra của Sở Thông tin truyền thông về lĩnh vực BTS trên địa bàn tỉnh (cả tuần).

            - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Luân) dự lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và viết báo cáo. Điểm tại HT. Ban Dân tộc tỉnh (03 ngày).

            - 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Ngã Bảy.

            - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A. Tập trung tại UBND tỉnh lúc 12 giờ 30’ đi xe chung, liên hệ: Nhân (0944950707).

            - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

           - 14 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

            - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 09/6/2020:  

         - 7 giờ 30’: Giám đốc làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.  Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

         - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp bàn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH XD TM Dịch vụ Hiệp Thuận. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

        - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy.

        - 8 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch điều chỉnh).

        - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự nhận chuyển gia kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Điểm tại Sở KH&CN.

        - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường THPT chuyên Vị Thanh và Châu Thành A (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

           - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: Phó CT Công đoàn dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CBCCVCNLĐ giai đoạn 2020 – 2025. Điểm tại HT Trụ sở có tính chất đặc thù tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 10/6/2020:

         - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường thị trấn Một Ngàn, CTA (lịch điều chỉnh).

         - 8 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) tham gia Đoàn Thanh tra tại huyện Vị Thủy (cả ngày, lịch điều chỉnh).

          - 7 giờ 30’: Phân công Trưởng phòng QHKT dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND xã Đại Thành, TP Ngã Bảy (lịch điều chỉnh).

         - 7 giờ 30’: Phân công Trưởng phòng QLN dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND phường I, TP Vị Thanh (lịch điều chỉnh).

         - 7 giờ 30’: Phân công Trưởng phòng QLCL dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại HT. UBND huyện Châu Thành (lịch điều chỉnh).

         - 7 giờ 30’: Phân công Trưởng phòng PTĐT dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (lịch điều chỉnh).   

         - 7 giờ 30’: Phân công Chánh Thanh tra dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp (lịch điều chỉnh).

        - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Phương) dự lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và viết báo cáo. Điểm tại HT. Chi cục dân số -KHHGĐ (03 ngày).

        - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trụ sở làm việc chi cục thuế thị xã Long Mỹ (lịch bổ sung).

        - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v thống nhất phương thức thực hiện dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Giám đốc, Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QHKT dự họp v/v báo cáo phương án Quy hoạch khu đô thị mới kết hợp công viên cây xanh Vị Thanh, phường 5, thành phố Vị Thanh; Khu đô thị mới Nam Vị Thanh, phường 5, TP.Vị Thanh và xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy; Quy hoạch phân khu xây dựng quần thể khu đô thị mới, dịch vụ thể thao và du lịch nghỉ dưỡng Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 15 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư AMECC Hậu Giang nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy. Điểm tại HT. Huyện ủy Vị Thủy (lịch điều chỉnh).

         - 16 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp Ban CS&TT.UBND tỉnh (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: Phân công Trưởng phòng PTĐT dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại UBND phường Thuận An, TX Long Mỹ (lịch điều chỉnh).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 11/6/2020:

        - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QLN dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư AMECC Hậu Giang nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

       - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) họp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân định kỳ và đối thoại với công dân trên địa bàn huyện Long Mỹ, Vị Thủy. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

        - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) dự phiên tòa tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình Trường chính trị tỉnh. Điểm tại TAND tỉnh (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tính) dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại HT. UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra tham gia cưỡng chế kê biên tài sản đối với hộ bà Võ Thị Liên. Điểm tập trung tại Trụ sở UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A (cả ngày).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng PTĐT dự họp v/v góp ý văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại phòng khánh tiết Huyện ủy Châu Thành (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo gđ 2016-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại HT 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (lịch bổ sung). Đại biểu mặc trang phục lễ hội.

            - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà ở công nhân với quy mô khoảng 15 ha tại vị trí giáp Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú. Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp trao đổi liên quan đến Tờ trình số 1486/TTr-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Long Mỹ và trường hợp của ông Dương Thanh Bình. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 12/6//2020:  

         - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khudân cư nông thôn mới xã Đông Phú. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung).

        - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua đồ án quy hoạch Trung tâm sát hạch lái xe. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung).

        - 14 giờ 00’: Giám đốc dự buổi tiếp và làm việc Đoàn công tác tỉnh Sơn La. Điểm tại PH số 1, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) dự họp v/v góp ý văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v xin điều chỉnh chủ trương đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 13/6/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 14/6/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm: 2. Lich cong tac tuan tu 08.6 den 12.6.2020_bamv3wiQ.doc