Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 4) (03-04-2019 15:36:46)

THỨ HAI 08/4/2019:  

      - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. VP cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

       - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và Phòng QLN dự họp nghe Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với dự án “Khu dân cư Thương mại 586” của Cty CP 586 Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v điều chỉnh dự án KDC ven QL 1A do DNTN xí nghiệp Hồng Trung đầu tư tại phường Ngã Bảy. Điểm tại Sở TNMT.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (lịch bổ sung)

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 09/4/2019:  

         - 8 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên), phòng PTĐT và QHKT họp làm việc nội dung thông qua HĐND TP Vị Thanh, TX Long Mỹ và huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự họp nghe báo cáo công tác đấu thầu và đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

         - 10 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi làm việc với Trường Đại học Cần Thơ nghe trình bày về dự án Blue Dragon. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT tham gia khảo sát tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn thị xã Long Mỹ (dự án Nhà lồng chợ Vĩnh Tường; dự án Đường giao thông nông thôn xã Long Bình; Siêu thị và Khu đa chức năng H&B, thị xã Long Mỹ; Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang. Sau đó làm việc tại UBND thị xã Long Mỹ. Tập trung tại UBND tỉnh lúc 12 giờ 45 phút. Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe đi chung..

          - 13 giờ 30’: Thanh tra dự họp giải quyết vướng mắc xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ TƯ 10/4/2019:  

            - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về vướng mắc của các dự án trọng điểm ngành điện đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang.  Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch bổ sung)

            - 8 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v tham mưu thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng TTTM Nàng Mau và dự án Khu đô thị mới 1,2 thị trấn Rạch Gòi. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Mời phòng QHKT cùng dự.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra của Sở TNMT. Điểm tại UBND xã Thạnh Hòa (cả ngày).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QHKT làm việc với HĐND huyện Vị Thủy về chuẩn bị nội dung thông qua đề án QHC Vị Thanh và đề án nâng loại đô thị Vị Thanh. Điểm tại HĐND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) họp Hội đồng sát hạch các trường hợp đặc biệt chuyển viên chức sang công chức tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Sở NV (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc trình phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Kho Quân khí của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trung tâm PTQĐ tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLCL (đ/c Hoàng) tham gia đoàn điều tra TNLĐ. Điểm tại UBND xã Vĩnh Trung (lịch bổ sung).

            - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ NĂM 11/4/2019:   

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm thương mại Nàng Mau; Khu dân cư và trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương; Khu dân cư và trung tâm thương mại Hồng Phát tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Khu đô thị Nguyễn Huệ, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại công trình (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Thanh tra dự họp tham mưu, đề xuất trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Điểm tại Sở TP (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 30’: Phòng QLCL dự họp v/v họp thống nhất nội dung, khối lượng sửa chữa khối 16 phòng học Trường THPT Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở GD-ĐT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp bàn phương án bố trí tái định cư 05 trường hợp vào Cụm dân cư vượt lũ Phú Tân (phần mở rộng) huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ SÁU 12/4/2019:  

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v đề xuất tham mưu thực hiện dự án khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, TX Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung). Mời phòng QHKT cùng dự.

          - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v đề xuất tham mưu thực hiện các dự án do Cty CP đầu tư KCN Đông Phú xin tiếp cận đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung). Mời phòng QHKT cùng dự.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc Thanh tra Sở. Điểm tại phòng Thanh tra Sở (lịch điều chỉnh).

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nâng cấp sửa chữa tuyến ống xã Hỏa Lựu và xã Vị Trung. Điểm tại công trình (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy Hamaco Hậu Giang, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp HĐND TX Long Mỹ v/v thông qua đề án nâng loại đô thị Long Mỹ. Điểm tại HĐND TX Long Mỹ (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT họp tổ xây dựng giá thiats nước thải TP Vị Thanh. Điểm tại Cty CTN-CTĐT tỉnh (lịch bổ sung).

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QHKT dự họp HĐND huyện Vị Thủy về chuẩn bị nội dung thông qua đề án QHC Vị Thanh và đề án nâng loại đô thị Vị Thanh. Điểm tại HĐND huyện Vị Thủy (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT dự họp HĐND thành phố Vị Thanh v/v thông qua đề án nâng loại đô thị Vị Thanh. Điểm tại HĐND TP Vị Thanh (lịch bổ sung).

          -  Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 13/4/2019:   

            - 7 giờ 00’: Phòng QLN làm việc tại cơ quan (cả ngày).

          - 7 giờ 00’: Phòng QHKT làm việc tại cơ quan (cả ngày).

          - Trực bảo vệ: đ/c. Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 15/4/2019:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Tập tin đính kèm: lich tuan 14 tu 08.4 đen 14.4.2019_3qtOAC01.doc