Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) (26-09-2018 18:20:22)

THỨ HAI 08/10/2018:

           - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng (đ/c Dương, Nguyệt, Trang) cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Nụ) trực tiếp công dân (04 ngày).

              - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây, Tùng, Giang) thanh tra việc thực hiện QLDA ĐTXD từ nguồn vốn ngân sách tại UBND TX Ngã Bảy (cả tuần).

            - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon) làm việc với Cty Xi Măng Cần thơ –Hậu Giang. Điểm tại Cụm CNTT PHú Hữu A.

            - 14 giờ 00’: Phòng QLN tham gia kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất thuộc phương án sắp xếp, xử lý nhà đất là Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Ngã Bảy (cũ) tại khu vực I, phường Ngã Bảy. Điểm tại UBND TX Ngã Bảy.

            - 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Văn phòng (đ/c Hoa) dự họp v/v trao đổi tổ chức, biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ đảm bảo chi thường xuyên. Điểm tại Sở Nội vụ.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 09/10/2018:

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với các phòng: PTĐT, QHKT, QLN về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ theo TBKL số 4560/VP.UBND-KT ngày 08/10/2018. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tính) dự họp v/v thông qua Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, lịch kiểm tra và thảo luận phương pháp kiểm tra công tác bảo vệ BMNN. Điểm tại Công an tỉnh.

         - 7 giờ 30’: VP (đ/c Nguyên) dự lớp tập huấn và buổi tọa đàm công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2018. Điểm tại Sở TT&TT.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nâng cấp, sửa chữa phòng khám khu vực Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

          - 15 giờ 00’: Giám đốc và phòng QLXD, phòng PTĐT làm việc với Cảng Hậu Giang và Công ty xi măng Nghi Sơn. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc với đại diện các phòng: QLCL, QHKT, PTĐT, QLN về việc xây dựng quy chế phối hợp. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 10/10/2018:

           - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị báo cáo viên tháng 10. Điểm tại phòng họp trực tuyến số 2, Tỉnh ủy.

          - 9 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QHKT dự buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh về việc đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch bổ sung)

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2018. Mời đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng dự. VP chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch điều chỉnh).

           - 9 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về tình hình thực hiện dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi vị trí đất do Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ đang thuê đất tại phường VII, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Sở TNMT.

           - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường Mẫu giáo Họa Mi và Nhà thi đấu đa năng thị xã Long Mỹ.

           - 13 giờ 30’: Giám đốc và VP dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự buổi gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

           - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT và QLXD dự buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về tình hình thực hiện dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp công bố QĐ thành lập Đội lien ngành kiểm tra về bảo vệ môi trường và góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ đội liên ngành. Điểm tại Chi cục BVMT (lịch bổ sung).

           - 15 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thẩm định đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam về đầu tư dự án “Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2”. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

            - 16 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thẩm định đề xuất của Công ty cổ phần May-Diêm Sài Gòn về đầu tư dự án “Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1”. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 11/10/2018:

            - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QHKT dự họp v/v triển khai thi công đường dây 500kv Sông Hậu – Đức Hòa tại Cụm CNTT Phú Hữu A. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh (lịch bổ sung).

             - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp tổng kết chuyến công tác hỗ trợ thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

      - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v xem xét đề xuất bố trí tái định cư tại Khu Tái định cư Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Điểm tại Sở TNMT.

             - 14 giờ 00’: Giám đốc và phòng QLN dự đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với đại diện LĐ các phòng: QLXD, QLN, KT&VLXD, QLCL và Thanh tra rà soát hệ thống các biểu mẫu thống kê ngành. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

           - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 12/10/2018:

           - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v xin đầu tư dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Mái Dầm do DNTN Ngọc Thường làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.  Điểm tại phòng họp UBND huyện Long Mỹ.

        - 7 giờ 00’: Phó Chánh Thanh tra (đ/c Đức) trực tiếp công dân (cả ngày).

       - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng mới 02 phòng học trường mẫu giáo Thuận Hòa và Trường Tiểu học Thuận Hòa.

        - 9 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông của hộ bà Nguyễn Thị Lệ. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch bổ sung)

       - 10 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v Công ty TNHH Trần Hồng Quang xin chủ trương thực hiện dự án Điện mặt trời kết hợp trồng rau sạch theo hình thức hợp đồng BOO. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp v/v nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án “Khu dân cư thương mại khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh” (trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng, xét tính pháp lý về việc sử dụng đất của các hộ dân, đặc biệt là hộ ông Nguyễn Minh Dữ). Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT công bố quy hoạch chung đô thị Cái Tắc. Điểm tại phòng KT-HT huyện Châu Thành A (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 13/10/2018:           

          - Trực cơ quan: + đ/c Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở.

                                    + đ/c Nguyễn Trùng Dương, Chánh Văn phòng Sở.

          - 7 giờ 00’ đến 11 giờ 00’ và 13 giờ 00’ đến 17 giờ 00’: Văn phòng Sở làm việc tại cơ quan (đ/c Hoa, Nguyên, Phương, Trang).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 14/10/2018:      

      - Trực cơ quan: + đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở.

                                + đ/c Phạm Chí Công, CV phòng QH-KT.

       - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lich tuan 40 tu 08.10 đen 14.10.2018_Bcp1z3GM.doc