Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/201607 (07-11-2016 00:00:00)

THỨ HAI 07/11/2016:

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 9 giờ 00’: Họp Hội đồng sáng kiến. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 7 giờ 30’: Đoàn thanh tra v/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại TX Long Mỹ (cả tuần).

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm), Đảng vụ, UBKT, BTG, CĐ, ĐTN, BT các Chi bộ họp rà soát công tác Đảng năm 2016. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

           - 15 giờ 00’: BCH Đoàn cơ sở họp rà soát nhiệm vụ công tác năm 2016. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

           - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 08/11/2016:

          - 9 giờ 00’: Giám đốc tham dự họp BCH Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm), Văn phòng, phòng QLXD (đ/c Tuấn), Thanh tra (đ/c Cường) và 02 đơn vị họp v/v Hội thao ngành XD. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 45’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT (đ/c Nhiều) tham dự Hội thảo “Cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn”. Điểm tại KS Majestic, số 01 Đồng Khởi, TPHCM.

          - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT tham gia Đoàn kiểm tra các danh hiệu Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2016. Điểm tập trung tại UBND TP. Vị Thanh (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Tất cả CBVC TTKĐCLXD họp v/v đánh giá viên chức cuối năm. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm), Thanh tra và Lãnh đạo TTQHKT họp v/v công bố QĐ thanh tra. Điểm tại TTQHKT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự cuộc họp v/v trao đổi môt số khó khăn vướng mắc thuộc dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng KDCTM thị trấn Bảy Ngàn. Điểm tại PH Sở TN&MT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 09/11/2016:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KTM - Dịch vụ đa chức năng phía Nam kênh xáng Xà No. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 7 giờ 30’: Các đ/c có tên trong DS tham dự  “Tập huấn VBQPPL mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng”. Điểm tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, 18D Cộng Hòa, TPHCM (03 ngày).

         - 7 giờ 30’: Văn phòng tham dự Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh”. Điểm tại HT. Sở Tư pháp tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLCL và TTKĐ kiểm tra giai đoạn thi công 02 công trình: TTYT dự phòng và TTKT TNMT tỉnh. Địa điểm tại công trình (02 ngày).

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự cuộc họp v/v rà soát nội dung hợp đồng thuê đất để XD Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2. Điểm tại PH Sở TN&MT.

         - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự buổi khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty CPĐT Xây lắp Miền Nam. Điểm tại vị trí đất.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham dự họp Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh. Điểm tại PH số 1, Sở Tài chính.

         - 10 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự buổi khảo sát vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu của hộ ông Trần Đông Luật. Điểm tại vị trí đất.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự buổi đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành, Vị Thủy. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

         - 13 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) tham dự Hội thảo Phát triển cơ sở xử lý chất thải rắn. Điểm tại KS Merperle Crystal Place, Phú Mỹ Hưng, TPHCM.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng PTĐT tham dự cuộc họp v/v xin chủ trương điều chỉnh dự án; đề xuất việc áp dụng “phương thức đặt hàng” đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2017 đến năm 2019. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp v/v xin quy hoạch đất ĐTXD dự án Khu vui chơi giải trí TĐH Võ Trường Toản. Điểm tại PH Sở TN&MT.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN tham dự họp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Điểm tại PH Sở Tài chính.      

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 10/11/2016:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm, đ/c Nghĩa) tham dự Hội nghị triển khai nhanh Nghị quyết Trung ương 4. Điểm tại HT. Tỉnh ủy.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 11/11/2016:

          - 8 giờ 00’: VP tập huấn phần mềm quản lý hồ sơ CBCC. Mời đại diện  Lãnh đạo và cán bộ phụ trách quản lý hồ sơ của 02 Trung tâm cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự buổi khảo sát vị trí xây dựng của hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Hòa Hà. Điểm tại vị trí đất.

         - 10 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự buổi khảo sát vị trí xây dựng của hàng xăng dầu của hộ Ông Đỗ Văn Quân. Điểm tại vị trí đất.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 12/11/2016:  

        - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 13/11/2016: 

       - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lịch tuần 43 từ 04.11-11.11_61wsy5Kz.doc