Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (02-10-2019 18:44:36)

THỨ HAI 07/10/2019:

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở; GĐ TTKĐ và CVP cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự buổi đấu giá QSD đất của Trường mẫu giáo Thạnh Hòa. Điểm tại Sở Tư pháp.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 08/10/2019:  

          - 8 giờ 00’: Giám đốc, phòng QLN, PTĐT khảo sát thực tế các dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và công tác chuẩn bị nâng loại đô thị Lương Nghĩa (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN, QHKT dự họp Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại HT UBND phường III, thành phố Vị Thanh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại HT Trung tâm Tin học cộng đồng xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ.

          - 7 giờ 30’: Các đ/c: Tây, Phúc tham gia lớp bồi dưỡng, lãnh đạo cấp phòng (cả tuần).

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Đền thờ Liệt sỹ tỉnh và Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Văn phòng (đ/c Chu) dự họp bàn tổ chức Hội thao Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế năm 2019. Điểm tại Sở GTVT (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần phát triển dự án THD Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại HT UBND xã Phú An, huyện Châu Thành.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại HT Trung tâm xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

          - 13 giờ 30’: Thanh tra tham dự cưỡng chế thi hành án. Điểm tại Cục thi hành án tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 09/10/2019:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh và Khu đô thị mới Vị Thanh, phường V, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại HT Trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại HT UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

          - 9 giờ 30’: Thanh tra công bố QĐ xác minh nội dung đơn thư khiếu nại của ông Trần Thiện Hậu. Điểm tại UBND phường III, Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại HT UBND xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại Nhà văn hóa thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

          - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT kiểm tra công nhận tiêu chí nông thôn mới nâng cao số 05 “Nhà ở dân cư” năm 2019 trên địa bàn xã Thạnh Xuân (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 10/10/2019:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QLN khảo sát thực tế các dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về tình hình giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn công trình di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm.  

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng H&B. Điểm tại UBND TX Long Mỹ (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLXD (đ/c Đời) dự Hội nghị tập huấn Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Điểm tại Cục Công tác phía Nam (lịch bổ sung).

         - 7 giờ 30’: Phòng PTĐT kiểm tra công nhận tiêu chí nông thôn mới nâng cao số 05 “Nhà ở dân cư” và Tiêu chí số 6 về “sử dụng, duy tu, bảo quản các công trình hạ tầng” năm 2019 trên địa bàn xã Tân Thành và xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy (cả ngày, lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLXD  dự họp v/v xin phép được khảo sát nghiên cứu, thực hiện đề xuất dự án Đầu tư trang bị hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, tiết kiệm điện, tiết kiệm ngân sách và tài chính các doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, tại trụ sở các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung). 

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua phương án hướng tuyến và vị trí công trình Trạm biến áp 110kV Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối. Điểm tại Sở Công thương.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 11/10/2019:         

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) họp Tổ giúp việc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự phiên tòa giả định. Điểm tại trường CĐCĐ Hậu Giang (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v xem xét sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, mục tiêu đầu tư thực hiện 02 dự án: Khu đô thị mới phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (5,9 ha) và Khu đô thị mới phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (3,2 ha). Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 9 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v xem xét sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, mục tiêu đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (8,4 ha). Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh và Khu hành chính quản lý của Trung tâm văn hóa.

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v trao đổi nội dung bổ sung 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong dự án Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1 và Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2. Điểm tại UBND TX Ngã Bảy (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v xem xét sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, mục tiêu đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH Nhà đất Kim Phát, với quy mô khoảng 6,2 ha. Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v xem xét sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, mục tiêu đầu tư thực hiện 03 dự án: Khu đô thị mới trung tâm Ngã Bảy (49 ha), Khu đô thị mới Ngã Bảy 2 (29 ha) và Khu dân cư nông thôn Hiệp Lợi (131 ha). Mời phòng QHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 12/10/2019:         

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 13/10/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 2.Lich tuan 39 tu 07.10 den 11.10.2019_QCNYmoh8.doc