Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020 (01-04-2020 16:08:18)

 

       THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU (TỪ 06/4 - 10/4/2020):

        Lãnh đạo Sở Xây dựng làm việc tại cơ quan.

Tập tin đính kèm: Lich cong tac tuan tu 06.4 den 10.4.2020_s10lgEfK.doc