Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/06/2016 đến ngày 12/06/2016 (02-06-2016 00:00:00)

THỨ HAI 06/6/2016:

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cấp cơ sở. Điểm tại HT. Tỉnh ủy. (cả ngày).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và Văn phòng dự họp v/v trao đổi việc xây dựng các Đề án, Kế hoạch cụ thể hóa 4 Chương trình hành động của UBND tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Điểm tại Sở KH-ĐT.

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Bé Nụ) tiếp công dân. Điểm tại Phòng tiếp công dân của Sở.

         - 8 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự buổi làm việc với Thị ủy, UBND thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy)

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 14 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

- 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua phương án điều chỉnh đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 07/6/2016:

- 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v thông qua nội dung phương án tổng mặt bằng xây dựng dự án siêu thị nông nghiệp tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tiếp tục dự lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cấp cơ sở. Điểm tại HT. Tỉnh ủy. (cả ngày).

- 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp triển khai dự án hạ tầng giao thông năm 2016. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2015 và kết quả thực hiện Chỉ thị số 1973 của Thủ tướng Chính phủ do UBND huyện Châu Thành A tổ chức. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30’: Đoàn Thanh tra thanh tra việc quản lý dự án ĐTXD công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Châu Thành A. (cả ngày)

- 8 giờ 00’: Thanh tra và phòng PTĐT dự họp trao đổi việc xử lý sai phạm trong xây dựng Dự án Khu TTTM Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

- 8 giờ 30’: Thanh tra công bố Quyết định thanh tra. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

         - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Công ty TNHH Giấy Lee & Man về tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Nhà máy giấy Lee & Man. Điểm tại Ban quản lý các khu công nghiệp.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 14 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

- 13 giờ 30’: Thanh tra dự họp v/v nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc về chỉnh trang đô thị và giải tỏa mái che cố định trên địa bàn thành phố. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 08/6/2016:   

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tiếp tục dự lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cấp cơ sở. Điểm tại HT. Tỉnh ủy. (cả ngày).

- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QHKT tham gia khảo sát vị trí Công ty TNHH Number One Hậu Giang đầu tư xây dựng nhà ở công nhân. Tập trung tại Ban quản lý các khu công nghiệp.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLN tham dự buổi mở thầu gói thầu công trình Khu đô thị Nguyễn Huệ, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 09/6/2016:

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Sở (Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên, đ/c Nghĩa) dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (cả ngày)

- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v đề xuất việc xin điều chỉnh hình thức đầu tư dự án “Nhà ở xã hội liền kề thấp tầng tại phường III, thành phố Vị Thanh” thành “Khu DC-TĐC Cát Tường phường III”. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

- 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v Công ty TNHH MTV Vận tải Hoàng Anh xin chủ trương nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để Trồng cây ăn quả tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 9 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v đóng góp báo cáo dự thảo quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đề xuất thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Vincom trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở KH-ĐT.

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 10/6/2016:

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Sở tiếp tục dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (cả ngày)

- 13 giờ 30’: Văn phòng dự họp v/v triển khai Đề án tinh giản biên chế. Điểm tại HT. Sở Nội vụ.

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 11/6/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 12/6/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 21lich_tuan_tu_6.6.2016_den_12.6.2016 (1)_rCj3sx0D.doc