Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017 (điều chỉnh lần 4) (02-02-2017 00:00:00)

THỨ HAI 06/02/2017:

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở, Văn phòng cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 07/02/2017:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự buổi làm việc với Công ty Phát triển hạ tầng KCN HG v/v xin thuê đất tại khu, cụm công nghiệp. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự họp Tổ giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man. Điểm tại Công ty TNHH Giấy Lee &Man (cả ngày).

          - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) làm việc với đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, QLN, Thanh tra, PTĐT, QHKT, QLCL v/v góp ý thang điểm thi đua Cụm QLĐT, KTHT năm 2017. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ TƯ 08/02/2017:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT tham dự buổi làm việc với Công ty TNHH Tư vấn và ĐTXD H&B về dự án Siêu thị và khu đa chức năng H&B. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và Văn phòng dự họp góp ý thang điểm Thi đua - Khen thưởng năm 2017. Điểm tại phòng KT&HT huyện Long Mỹ.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp trao đổi việc thực hiện dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại PH số 1, Sở TN&MT.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công công trình: Xây dựng trụ sở và tăng cường tiềm lực trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hậu Giang. Điểm tại công trình (cả ngày) (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên), phòng QHKT và phòng PTĐT làm việc với UBND huyện Long Mỹ về rà soát các tiêu chí đô thị Vĩnh Viễn. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công công trình: Xây dựng trụ sở và tăng cường tiềm lực trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hậu Giang. Điểm tại công trình (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v xin chủ trương đầu tư Chợ đêm Ngã Bảy. Điểm tại Sở Công thương.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v chủ trương điều chỉnh phương án thiết kế cầu tạm thuộc công trình Đường tỉnh 930. Điểm tại PH số 2, Sở GTVT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ NĂM 09/02/2017:

         - 8 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại công dân H. CT. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN tham dự họp trao đổi việc thu hồi đất đã giao cho Công ty CPLT HG tại xã Tân Hòa, H. CTA. Điểm tại PH số 1, Sở TN&MT.

         - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra giai đoạn thi công CT: Trường Tiểu học TT Cái Tắc. Điểm tại công trình (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp Tổ giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man. Điểm tại Công ty TNHH Giấy Lee &Man (cả ngày).

         - 8 giờ 30’: Phòng QLN dự buổi khảo sát tài sản trên đất Trường Quân sự TT Cái Tắc. Điểm tại Trường Quân sự TT Cái Tắc (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 00’: Phòng QLCL và TTKĐCL dự họp v/v hỗ trợ giám định nguyên nhân ảnh hưởng đến CT: cầu dân sinh Phú Hữu. Điểm tập trung tại xã Phú Tân (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp bàn tiến độ triển khai XDCT mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử: “Địa điểm thành lập UBMT dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ”. Điểm tại PH số 1, UBND H. Châu Thành A.

         - 14 giờ 00’: Phòng QHKT và  phòng QLN dự họp v/v thủ tục cấp đất XD và phê duyệt QHXD Khu cư xá vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ SÁU 10/02/2017:

         - 8 giờ 00’: Họp góp ý thi đua thang điểm thi đua năm 2017 cụm VP Sở. Mời đại diện lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 8 giờ 00’: Phó CT Công đoàn (đ/c Chu) tham dự họp triển khai các hoạt động ngày 8/3 và Kế hoạch ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại HT. ĐUKCCQ tỉnh.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v xác minh khiếu nại của các hộ dân. Điểm tại UBND xã Lương Tâm (cả ngày) (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 15’: Phòng QLXD dự chứng kiến lễ mở hồ sơ dự thầu thuộc dự án: BVĐK TX. Vị Thanh. Điểm tại tầng 3, UBND tỉnh.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v họp Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh. Điểm tại PH. Sở Tài chính (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BẢY 11/02/2017:           

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 12/02/2017:      

        - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm

Tập tin đính kèm: lịch tuần 01 từ 06.02-10.02_oOvBzW3g.doc