Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016  (01-12-2016 00:00:00)

THỨ HAI 05/12/2016:

          - 7 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài đỏ). Điểm tại sân SXD.

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở, Văn phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 13 giờ 00’: Giám đốc, phòng PTĐT và TTQHKT tham dự buổi làm việc với UBND thành phố Vị Thanh về việc vận động xã hội hóa trang trí đèn hoa mừng Xuân – mừng Đảng năm 2017 trên địa bàn TP. Điểm tại PH số 3 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLCL tham dự buổi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Trạm cấp nước tập trung phường Trà Lồng. Điểm tại công trình.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 06/12/2016:

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự buổi đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Châu Thành, Vị Thủy, Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

          - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, lần thứ XIII. Điểm tại HT. Tỉnh ủy.       

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Long Mỹ. Điểm tại HT. Sở TN&MT.

          - 9 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Mỹ. Điểm tại HT. Sở TN&MT.

          - 14 giờ 00’: Giám đốc, phòng QHKT, phòng PTĐT và phòng KTXD dự buổi cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc với lãnh đạo và tất cả CCVC của  phòng QLXD. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) làm việc với phòng KT&VLXD. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Châu Thành. Điểm tại HT. Sở TN&MT.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp thông qua điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tuyến DCVL Tân Thuận. Điểm tại PH số 1 UBND H. CTA.

          - 15 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 TX. Ngã Bảy Điểm tại HT. Sở TN&MT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 07/12/2016:

         - 7 giờ 00’: Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Điểm tại HT. UBND tỉnh (02 ngày).

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm), Văn phòng và phòng QLN tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Điểm tại PH số 3, UBND tỉnh (phòng QLN chuẩn bị nội dung, Văn phòng chuẩn bị hậu cần).

         - 8 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự họp v/v tham mưu, giải quyết đề xuất của công ty CPĐT phát triển năng lượng Việt Lào. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT.

         - 8 giờ 30’: Thanh tra tham dự họp công bố KL thanh tra việc thực hiện QLDA ĐTXD công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại TX. LM. Điểm tại UBND TX. Long Mỹ.

         - 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự khảo sát phát sinh một số công việc thuộc gói thầu, thuộc công trình: BVĐK H. LM. Điểm tại TT Y tế TX. LM.

         - 13 giờ 30’: Phòng QLN tham dự  họp bàn giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB KCN Tân Phú Thạnh, giai đoạn 1. Điểm tại PH số 1, UBND H. CTA.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT tham dự họp Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp về việc Công ty Cổ phần Thương mại Lâm Anh xin chủ trương đầu tư dự án. Điểm tại PH Sở KH&ĐT.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

THỨ NĂM 08/12/2016:

         - 7 giờ 00’: Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Điểm tại HT. UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Văn phòng tham dự buổi tập huấn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử. Điểm tại HT. STT&TT.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL và phòng QLXD tham dự Hội thảo Đào tạo kết quả đầu ra Dự án JICA. Điểm tại Cục Công tác phía Nam – BXD, TP. HCM.

          - 13 giờ 30’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 15 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên), phòng QLCL và TTKĐ tham gia đoàn kiểm tra giai đoạn thi công, công trình: Chi cục Thuế TP. Vị Thanh. Điểm tại công trình.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 09/12/2016:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với lãnh đạo phòng QLCL, PTĐT, QLXD, Thanh tra v/v thông qua góp ý dự thảo quyết định phân công phân cấp QLCL. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 10 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với phòng PTĐT v/v soạn thảo văn bản về cấp phép xây dựng. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT (đ/c Tâm) tham dự hội thảo công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. Điểm tại KS Đông Hà, TP. Cần Thơ.

         - 13 giờ 30’: Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng và đơn vị thuộc Sở họp về công tác quy hoạch. Điểm tại PH số 1, SXD.

         - 14 giờ 30’: Họp Đảng ủy. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 10/12/2016:  

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 11/12/2016: 

           - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lịch tuần 47 từ 05.12-09.12_p0GNO7xe.doc