Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 (bổ sung lần 2) (31-10-2018 16:49:35)

THỨ HAI 05/11/2018:

          - 7 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài vàng). Điểm tại sân SXD.

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. VP (đ/c Dương, Nguyệt, Trang) cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Nụ) trực tiếp công dân (04 ngày)

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Tây, Giang) thanh tra QLDA – ĐTXD nguồn vốn ngân sách. Điểm tại UBND TX. Ngã Bảy (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Tùng) thanh tra QLDA – ĐTXD nguồn vốn ngân sách. Điểm tại UBND TP Vị Thanh (cả tuần).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng, Trường) kiểm tra nghiệm thu công trình Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc uBND tỉnh và các sở, ngành. Điểm tại công trình.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLXD tham gia khảo sát sửa chữa cụm tượng đài Chiến thắng và xây dựng 3 cụm pano tuyên truyền tuyến QL 61C. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương .

THỨ BA 06/11/2018:

               - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và Phòng QLXD dự họp v/v nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc về thực hiện 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Trung tâm hành chính và khối trụ sở hành chính thành phố. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

            - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tính) dự Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho CCVC và người lao động năm 2018. Điểm tại Trung tâm văn hóa tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở hạ tầng tại Khu TĐC Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng. Điểm tại cong trình. Mời phòng QLN cùng dự.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng, Trường) kiểm tra giai đoạn thi công công trình phòng khám đa khoa kv Búng Tàu, Phụng Hiệp . Điểm tại công trình.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động 10 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2018. Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

        - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) dự công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. Mời Lãnh đạo VP, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và kế toán trưởng của Sở cùng dự.

        - 14 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 07/11/2018:

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 7 giờ 30’: Phòng QHKT họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành. Điểm tại Sở TNMT.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

        - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v xem xét gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư xã Vị Tân, phường 4, Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự Hội thảo ”Xây dựng một tương lai quản lý nước đô thị tổng thể và bền vững” do TLSQ Hà Lan tổ chức. Điểm tại Trung tâm Hội chợ Triễn lãm SECC, quận 7, TP HCM.

           - 14 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v thẩm định giá trị chi phí di dời Trại cưa gỗ của ông Nguyễn Hoàng Sơn ảnh hưởng dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại Hồng Phát. Điểm tại Sở TC (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương

THỨ NĂM 08/112018:

            - 8 giờ 30': Giám đốc, phòng QHKT họp v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đồ án "Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040". Mời phòng QLXD và TTKĐ cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

            - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

            - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về tình hình GPMB dự án Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu) và các trục đường giao thông trong khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.  Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

           - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thông qua điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Trung tâm thương mại TT Nàng Mau. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

           - 8 giờ 30’: Phòng PTĐT tham gia khảo sát vị trí xin đầu tư xây dựng kho xăng dầu. Điểm tập trung tại Sở Công thương bố trí xe chung.

           - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 09/11/2018:

           - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự họp góp ý các văn bản tham mưu cho Tỉnh ủy nội dung tổng kết năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL, PTĐT, QLN phối hợp kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Khu đô thị Cát Tường. Điểm tại công trình.

         - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 00’: Phòng PTĐT dự Hội nghị chiếu sáng khu vực ĐBSCL năm 2018. Điểm tại K/s Đông Hà Fortuneland Cần Thơ.

          - 7 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường) trực tiếp công dân.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN tham gia kiểm tra hiện trạng tài sản đề nghị chứng nhận của DNTN Ánh Sáng. Điểm tại vị trí đất (ấp Phú nghĩa, xã Phú Hữu, Châu Thành) (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự Hội thảo góp ý nhiệm vụ điều tra, thống kê tình hình quản lý chất thải nguy hại và xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh. Điểm tại TT Họi nghị  (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Nghĩa) phòng QLXD, QLCL và Trung tâm QHKT khảo sát công trình trụ sở UBND thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành (lịch bổ sung).

THỨ BẢY 10/11/2018:           

          - Trực cơ quan: đ/c Hứa Chí Tâm, GĐ Trung tâm QH-KT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 04/11/2018:      

         - Trực cơ quan: đ/c Lư Hoàng Tú, PGĐ Trung tâm KĐCLXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

 

 

Tập tin đính kèm: lich tuan 44 tu 05.11 đen 11.11.2018_iTcPawyF.doc