Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/01/2020 đến ngày 12/01/2020 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) (01-01-2020 18:15:47)

THỨ BẢY 04/01/2020:

          - 8 giờ 00‘: Giám đốc dự phiên họp của Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm định Đề án sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm tại phòng họp Tân Trào, tầng 2, Nhà Quốc Hội, Ba Đình, Hà Nội.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 05/01/2020:

          - 6 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Lễ Phát động toàn dân ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường. Điểm tại Đầu chợ Vị Thanh, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ HAI 06/01/2020:

         - 7 giờ 30’: Họp lãnh đạo Sở. VP cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung)

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

          - 14 giờ 15’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 07/01/2020:   

          - 9 giờ 00’: Giám đốc tham gia đoàn thăm gia đình chính sách huyện Long Mỹ. Tập trung tại HT. UBND huyện Long Mỹ.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu. Điểm tại huyện Châu Thành A (lịch bổ sung)

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự buổi đối thoại công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thị xã Ngã Bảy và huyện Long Mỹ. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLN họp v/v giải quyết vướng mắc của Cty CP nghỉ dưỡng sinh thái Tây Đô xin phép được chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức phân lô, bán nền theo NĐ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP. Điểm tại PH số 2, SXD. Mời phòng QLXD, QLCL cùng dự.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 08/01/2020:

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLCL, TTKĐ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng mạng lưới cấp nước huyện Châu thành sử dụng nguồn nước mặt Sông Hậu. Điểm tại TT Mái Dầm, Châu Thành (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham dự chứng kiến lễ mở thầu hồ sơ đề xuất tài chínhgói thầu: Tư vấn thiết kế công trình: Trường THPT Vị Thanh. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức – Kiểm tra năm 2019. Điểm tại HT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị Tổng kết năm 2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và dự Chương trình Ấm tình ngày xuân. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 09/01/2020:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra dự họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành và Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 2, UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) tham gia đoàn thăm và tặng quà cho các cụ tròn 100 tuổi. Điểm tập trung tại UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp trao đổi thống nhất các thủ tục di dời Cửa hàng xăng dầu Trường Thịnh, địa chỉ: khu vực I, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Công thương (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp trao đổi thống nhất tên gọi của dự án Khu Tái định cư – Nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020. Điểm tại HT. SXD. Mời tất cả đảng viên cùng dự, mang theo thẻ đảng và có mặt đúng 13 giờ 15 phút.

          - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Kế hoạch và Đầu tư. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 10/01/2020:

          - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi lễ mở hồ sơ thầu dự án khu đô thị mới TX Ngã Bảy 1. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu 02 công trình Trường TH Trà Lồng và THPT Tân Phú (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Cty TNHH MTV Cát Tường được tiếp cận và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị mới 6, phường Ngã Bảy, TX Ngã Bảy. Điểm tại PH số 2, SXD. Mời phòng QHKT cùng dự (lịch điều chỉnh).

          - 15 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v Cty TNHH bất động sản Vạn Thành Phát được tiếp cận và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị mới Hiệp Lợi, TX Ngã Bảy. Điểm tại PH số 2, SXD. Mời phòng QHKT cùng dự (lịch điều chỉnh).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 11/01/2020:

          - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi lễ mở hồ sơ thầu dự án khu đô thị mới TX Ngã Bảy 2. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 14 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi lễ mở hồ sơ thầu dự án Chỉnh trang đô thị Cái Tắc. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 12/01/2020:

          - 9 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi lễ mở hồ sơ thầu dự án khu dân cư nông thôn mới Đại Thành, TX Ngã Bảy 2. Mời các đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 1.Lich tuan 1 tu 04.01 den 13.01.2020_dgYXNMFc.doc