Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) (29-05-2019 17:27:54)

THỨ HAI 03/6/2019:

          - 7 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi trắng; Nữ: mặc áo dài màu đỏ). Điểm tại sân SXD.

          - 8 giờ 00’: Giám đốc dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

          - 7 giờ 30’: VP (đ/c Trang, Phương) dự lớp bồi dưỡng“Kỹ năng báo cáo và thuyết trình hiệu quả; xây dựng kế hoạch công tác; công tác kiểm tra CCHC và thực hiện các chỉ số”. Điểm tại HT Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh (03 ngày).

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây, Nụ) tham gia đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh và Sở TNMT (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v trao đổi về phương án thiết kế Dự án: Đường Tây Sông Hậu (đoạn từ đường Trần Ngọc Quế đến đường 3 tháng 2), thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Ban QLDA CTGT tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 04/6/2019:

          - 10 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v góp ý quy trình, thủ tục kế hoạch triển khai thực hiện dự án đô thị mới Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và Văn phòng (đ/c Tính) dự Tổ nội dung quân khu thẩm định văn kiện. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v đề xuất tham mưu thực hiện các dự án trên địa bàn TX Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng PTĐT dự Hội thảo “Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch điều chỉnh).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Trường TC Luật Vị Thanh và công trình Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Agribank chi nhánh huyện Vị Thủy (cả ngày).

         - 9 giờ 00’: Văn phòng dự họp v/v rà soát tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản dự án đã phê duyệt quyết toán trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở TC.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu đô thị công nghiệp sông Hậu, Châu Thành. Điểm tại PH số 2, SXD.

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại dự án Đầu tư, xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

           - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 (Phòng PTĐT chuẩn bị các nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị quyết). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

           - 14 giờ 00’: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức. Mời thành viên HĐ dự. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 05/6/2019:

          - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v đóng góp ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị Vị Thanh đến năm 2040. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại phòng Thanh tra.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình trên địa bàn huyện Vị Thủy, Châu Thành A và Phụng Hiệp (cả ngày). Mời Thanh tra sở cùng tham gia.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v góp ý trình tự thực hiện thủ tục giải quyết 25 dự án khắc phục. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 15 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mái Dầm và Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (lịch điều chỉnh)

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 06/6/2019:

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) tiếp tục dự lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019. Điểm tại Trưởng Chính trị tỉnh (03 ngày)

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) dự đối thoại, tiếp công dân địa bàn huyện Lonh Mỹ, Châu Thành, Châu Thành A (phòng QLN chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với phòng PTĐT, QHKT, QLN và QLXD về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1, SXD (lịch bổ sung).

          - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Chu) dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Phòng QLCL, QLXD dự tập huấn “Nâng cao năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng” Điểm tại K/s Ninh Kiều, Cần Thơ (2 ngày).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN họp v/v Cty CP đầu tư TNG Holdings xin tiếp cận đầu tư dự án khu đô thị mới Cái Tắc, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp thông qua“Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Vạn Phong, phường Thuận An”. Điểm tại PH số 3, TX. Long Mỹ (lịch bổ sung).

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp về việc đề xuất phương án lắp đặt hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời cho Trụ sở Tỉnh ủy. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT (lịch bổ sung).

          - 9 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp thông qua “Mặt bằng tổng thể dự án chỉnh trang đô thị khu vực 6, phường Thuận An”. Điểm tại PH số 3, TX. Long Mỹ (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v đề xuất tiếp cận dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ I tại xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Phòng PTĐT dự họp giải quyết vướng mắc về việc bàn giao và tiếp nhận hạng mục hệ thống cấp điện thuộc công trình Khu đô thị Nguyễn Huệ (gđ II) thị xã Ngã Bảy cho Công ty Điện Lực Hậu giang. Điểm tại PH số 1, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 07/6/2019:  

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD họp v/v rà soát, bổ sung hồ sơ, thủ tục về vướng mắc trong quyết toán chi phí phát sinh do điều chỉnh chi phí nhân công. Máy thi công công trình Nghĩa trang liệt sĩ TX Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Phòng QLN dự họp để tham gia thẩm định đề xuất của Công ty Cổ phần điện mặt trời VKT - Hòa An về việc chuyển nhượng dự án “Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang”. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 08/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc lâm.

CHỦ NHẬT 09/6/2019:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: 1.Lich tuan 22 tu 03.6 đen 07.6.2019_9t3WEmB7 (1)_ofa8YOzB.doc