Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (28-11-2018 18:10:20)

THỨ HAI 03/12/2018:

          - 7 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài màu vàng). Điểm tại sân SXD.

          - 7 giờ 30’: TP KT&VLXD dự lớp tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Điểm tại HT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (03 ngày).

          - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự buổi mở thầu. Điểm tại Ban DD&CN tỉnh.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) dự buổi gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh. 

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương .

THỨ BA 04/12/2018:

          - 8 giờ 00’: Lãnh đạo Sở nghe phòng QHKT báo cáo nội dung đồ án quy hoạch vùng kinh tế dọc tuyến Vị Thanh – Cần Thơ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Chánh VP cùng dự.

          - 9 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Diên) nghe phòng PTĐT báo cáo thực hiện công tác phát triển đô thị theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. Chánh VP cùng dự.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và VP dự họp v/v công bố kết quả kiểm tra công tác bảo vệ BMNN. Điểm tại phòng họp trực tuyến CA tỉnh.

          - 7 giờ 30’:  Phòng QHKT dự khóa đào tạo Lập quy hoạch thoát nước. Điểm tại K/s Vạn Phát, Cần Thơ.

          - 7 giờ 30’: VP (đ/c Phương) dự triển khai việc điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2018. Điểm tại Sở Nội vụ.

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Cái Sơn, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 15 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT dự buổi mở thầu gói thầu Khảo sát hiện trạng địa hình và lập đồ án quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh HG đến năm 2040. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 16 giờ 00’: Lãnh đạo Sở đánh giá công chức 2018. Mời đại diện Cấp ủy, Công đoàn, Đoàn TN và Trưởng các phòng, đơn vị dự. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT phối hợp kiểm tra xây dựng danh hiệu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Điểm tập trung tại UBND thị trấn Một Ngàn.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 05/12/2018:

             - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) làm việc với các phòng PTĐT, QLXD, QLN và QLCL. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Các đ/c: Tuấn, Linh, Cường tiếp tục tham gia lớp quản lý lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại Sở NV.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình tại huyện Phụng Hiệp.

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp góp ý dự thảo QĐ số 39/2014/QĐ-UBND và QĐ số 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Điểm tại Sở TNMT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 06/12/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc tiếp tục dự Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT dự Hội nghị phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho các tỉnh ĐBSCL. Điểm tại K/s Cửu Long, Quang Trung, phường An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ (03 ngày).

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 07/12/2018:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc tiếp tục dự Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm), phòng QLN và Kế toán Sở dự buổi làm việc với Thanh tra Bộ Tài chính về việc tổng kết thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          - 8 giờ 30’: Phòng PTĐT dự Hội thảo thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại Nhà khách số 2, số 5 Hai Bà Trưng, TP Cần Thơ.

           - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

          -  Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 08/12/2018:           

 - Trực cơ quan: đ/c Phạm Thị Diễm Trang, CV VPSở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 09/12/2018:      

- Trực cơ quan: đ/c Lê Thị Hồng Hoa, CV VP Sở.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lich tuan 48 tu 03.12 đen 07.12.2018_sGCDjSdX.doc