Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017 (29-12-2016 00:00:00)

THỨ HAI 02/01/2017:

          - Nghỉ bù.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 03/01/2017:

          - 7 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài đỏ). Điểm tại sân SXD.

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở, Văn phòng cùng dự. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 9 giờ 00’: Giám đốc và Văn phòng làm việc với Trưởng các phòng: QHKT, PTĐT, QLXD, KTXD, QLN, Thanh tra. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Nụ) tiếp công dân. Điểm tại phòng tiếp công dân của Sở.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c An) tham gia đoàn Thanh tra tỉnh thanh tra các khu, cụm CN. Điểm tại H. CT (cả tuần).

          - 13 giờ 30’: Phòng PTĐT (đ/c Thức) tham dự họp Tổ giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH GiấyLee & Man. Điểm tại PH Sở TN&MT (cả tuần).

          - 14 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự họp v/v rà soát nội dung hợp đồng thuê đất để xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hậu. Điểm tại PH. Sở TN&MT.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 04/01/2017:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc tham dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2016. Điểm tại HT. BTG Tỉnh ủy.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN tham dự buổi đối thoại và họp giải quyết khiếu nại tố cáo địa bàn TP. Vị Thanh, H. Vị Thủy, CT, CTA. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Điểm tại PH số 3 UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết ngành khoa học và công nghệ, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020. Điểm tại PH số 1 UBND tỉnh.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng QHKT đi khảo sát vị trí xin điều chỉnh cục bộ đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, đến năm 2025”. Điểm tập trung tại UBND thị xã Ngã Bảy.

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) tham gia đoàn chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi. Điểm tập trung tại UBND xã Trường Long Tây.

          - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự cuộc họp v/v Công ty Cổ phần Quốc tế Ước mơ Việt xin ĐTDA Khu du lịch sinh thái đa chức năng tại thị trấn Mái Dầm. Điểm tại PH Sở KH&ĐT tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự họp v/v quy định giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Phòng họp số 1, Sở Tài chính.

          - 15 giờ 00’: Họp BCH Đoàn cơ sở. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 05/01/2017:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc đi công tác Hà Nội.

         - 7 giờ 30’: Lãnh đạo Sở tham dự Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai NQHN lần thứ 4 BCHTW Đảng. Điểm tại HT. Tỉnh ủy tỉnh.

         - 8 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

         - 8 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 8 giờ 00’: Phòng PTĐT tham dự buổi khảo sát, nâng cấp, mở rộng TTTM thị trấn Nàng Mau. Điểm tại PH số 2, UBND H. Vị Thủy.

         - 8 giờ 00’: Đoàn thanh niên vệ sinh cơ quan.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT tham gia Đoàn ra soát kế hoạch nâng loại đô thị của địa phương. Điểm tại H. Vị Thủy.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLN tham dự buổi đối thoại và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện CT và CTA. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

          - 14 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD.

         - 14 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự họp bàn việc xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện. Điểm tại HT II - UBND huyện CT.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 06/01/2017:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc tham dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành Xây dựng. Điểm tại HT. cơ quan Bộ Xây dựng.

         - 8 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD.

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT tham gia Đoàn ra soát kế hoạch nâng loại đô thị của địa phương. Điểm tại H. CTA.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham dự buổi làm việc với Công ty Number One Hậu Giang về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án.  Điểm tại PH số 2 UBND tỉnh.

         - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham dự họp v/v chuyển giao các dự án từ BQL các dự án thuộc BQLCKCN về BQLDA ĐTXD công trình DD&CN. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

         - 8 giờ 30’: Văn phòng tham dự họp v/v kiểm tra đôn đốc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Điểm tại PH Sở tài chính.

         - 9 giờ 00’: Phòng QHKT tham dự v/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Công viên Văn hóa Trường Đại học Võ Trường Toản. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT tỉnh.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT tham gia Đoàn ra soát kế hoạch nâng loại đô thị của địa phương.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT tham dự họp v/v đầu tư Chợ Hội Đồng – KDCTM Hội Đồng. Điểm tại PH số 1, Sở KH&ĐT tỉnh.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 07/01/2017:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 08/01/2017:

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương .

Tập tin đính kèm: lịch tuần 51 từ 31.12-06.01_WdL7bNls.doc