Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016 (28-07-2016 00:00:00)

    Lịch điều chỉnh, bổ sung lần 1                    

THỨ HAI 01/8/2016:

         - 7giờ00’: Lãnh đạo Sở; Tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi vàng; Nữ: mặc áo dài đỏ). Điểm tại sân SXD.

- 7 giờ 30’: Giám đốc; phòng QHKT và phòng PTĐT tham gia khảo sát vị trí xây dựng Hồ nước ngọt. Tập trung tại UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Dương) dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Điểm tại HT. UBND tỉnh. (02 ngày)

         - 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Tư) dự lớp tập huấn về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Điểm tại Sở Nội vụ (03 ngày).

- 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Đức) tiếp công dân. Điểm tại Phòng tiếp công dân của Sở.

         - 7 giờ 30’: Thanh tra (Tây, Giang, Tùng) kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. (cả tuần).

         - 8 giờ 00’: Thanh tra (đ/c Cường, Tây, An, Tùng) tham gia Đoàn Thanh tra việc quản lý dự án ĐTXD công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Cục thuế tỉnh và UBND huyện Châu Thành A. (02 ngày).

         - 14 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng dự. Mời Trưởng phòng PTĐT-HTKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ BA 02/8/2016:

         - 7 giờ 30’: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Tỉnh ủy (cả ngày).

         - 8 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN và Trung tâm QHKT dự họp v/v chi phí bồi thường GPMB dự án Khu đô thị Nguyễn Huệ, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 13 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v thống nhất vị trí khu đất đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm giống cây trồng tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở NN&PTNT.

         - 14 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v tham mưu phê duyệt các báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình có nguồn vốn từ an toàn giao thông. Điểm tại Sở KH-ĐT.

         - 15 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v xin chủ trương dừng thi công và quyết toán công trình Hạ tầng kỹ thuật Thiền viện Trúc Lâm HG. Điểm tại Sở KH-ĐT.

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 03/8/2016:    

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp về việc thực hiện Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020. (Phòng PTĐT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ. Điểm tập trung tại Huyện ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

         - 8 giờ 00’: Sinh hoạt chính trị thời sự. Mời tất cả CCVC và người lao động dự. Điểm tại HT. Sở XD.(Đề nghị tất cả CCVC và người lao động có mặt lúc 7 giờ 45 phút)

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Tâm); phòng QLN và Trung tâm QHKT dự buổi làm việc với Tổng Công ty DIC Corp về tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư thương mại phường 4, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

         - 14 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Văn phòng. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 15 giờ 00’: Họp Ban chấp hành Đoàn cơ sở mở rộng. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 04/8/2016:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp bàn xin điều chỉnh cục bộ một phần diện tích quy hoạch từ đất dân cư mật độ vừa thuộc đồ án quy hoạch chung đô thị Long Mỹ sang đất hành chính công cộng để xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước TX Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

- 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) làm việc với Thanh tra Sở v/v rà soát nhiệm vụ chuyên môn. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. (lịch điều chỉnh)

- 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) làm việc với phòng QLN&TTBĐS v/v rà soát nhiệm vụ chuyên môn. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. (lịch điều chỉnh)

         - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham gia kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Tập trung tại Huyện ủy Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy)

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v Ban Quản lý và điều hành Bến xe tàu xin thuê đất để đầu tư xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 và nâng cấp bến xe Vị Thanh tại Phường V. Điểm tại Sở TN-MT.

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Khu TĐC –DC phường 5, TP Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. (lịch bổ sung).

         - 9 giờ 00’: Phòng QLCL dự buổi thi công lớp mặt bê tông nhựa Carbonco Asphalt. Điểm tập trung tại xã Hòa Mỹ, Phụng Hiệp.

         - 9 giờ 00’: Phòng QLXD dự họp v/v rà soát lại thủ tục đầu tư dự án “Nhà máy sấy hèm bia” thuộc DNTN Thanh Trang tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Điểm tại Sở KHĐT. (lịch bổ sung)

         - 9 giờ 00’: Phòng QLXD tham gia khảo sát hiện trạng trụ sở làm việc Ban quản lý các KCN tỉnh. Điểm tại công trình. (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

         - 14 giờ 00’: Chi bộ 4 họp lệ. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD tham gia kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới huyện Châu Thành. Tập trung tại Huyện ủy Châu Thành (theo lịch Tỉnh ủy).

         - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 05/8/2016:

- 8 giờ 00’: Họp Cán bộ chủ chốt Sở XD. Điểm tại phòng họp số 1, SXD. (lịch bổ sung)

- 7 giờ 30’: Văn phòng (đ/c Phương) dự Tọa đàm Công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại HT. Sở Tư pháp.

- 7 giờ 30’: Thanh tra dự Hội nghị sơ kết công tác chỉnh trang đô thị thành phố và chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô 6 tháng đầu năm 2016. Điểm tại HT. UBND thành phố Vị Thanh. (lịch bổ sung)

- 8 giờ 00’: Phòng QHKT (đ/c Chu) dự họp xem xét đề nghị điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1”. Điểm tại Sở TNMT. (lịch bổ sung).

- 8 giờ 00’: Phòng QHKT dự họp v/v Công ty TNHH King Group xin mở rộng diện tích thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton xuất khẩu tại thị trấn Cái Tắc với diện tích xin mở rộng là 4.460,7 m2. Điểm tại Sở KHĐT. (lịch bổ sung)

- 9 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v xác định kết quả thẩm định giá trị tài sản của Công ty lương thực Hậu Giang theo yêu cầu của Bộ Công an. Điểm tại Sở Tài chính. (lịch bổ sung)

         - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch Giao thông thủy lợi mùa khô năm 2016. Điểm tại Sở GTVT. (lịch điều chỉnh)

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 06/8/2016:  

- Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 07/8/2016:

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

 

Tập tin đính kèm: 29lich_tuan_tu_01.8.2016_den_07.8.2016 - Copy_AfE9KZzm.doc