SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tel: (0293) 3878890 - Fax:(0293) 3878890.

Giấy phép số 383/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 11/9/2007